Folio 128v
Col 1

1Mark 16:7ⰺ ⱂⰵⱅⱃⱁⰲⰻ. ⱑⰽⱁ ⰲⰰⱃⱑⰵⱅⱏ ⰲⱏⰹ
2ⰲⱏ ⰳⰰⰾⰻⰾⰵⰹ. ⰺ ⱅⱆ ⰹ ⰲⰻⰴⰻ-
3ⱅⰵ. ⱑⰽⱁⰶⰵ ⱃⰵⱍⰵ ⰲⰰⰿⱏ. 8 ⰺ ⰻⱎⱐ-
4ⰴⱏⱎⱔ ⰱⱑⰶⰰⱎⱔ ⱁⱅⱏ ⰳⱃⱁⰱⰰ.
5ⰿ[ⱃ] ⱄⰼⰲⰿⱑⰰⱎⰵ ⰶⰵ ⱗ ⱅⱃⰵⱂⰵⱅⱏ ⰺ ⱆ-
6ⰶⰰⱄⱏ. ⰺ ⱀⰻⰽⱁⰿⱆⰶⰵ ⱀⰻⱍⱐ-
ⰿ[ⱅ] ⱅⰾⰳ7ⱄⱁⰶⰵ ⱀⰵⱃⱑⱎⱔ. ⰱⱁⱑⱈⱘ ⰱⱁ ⱄⱔ. ⱁ[ⱌ]
ⰾ[ⰽ] ⱅⰼⰵ89Ⰲⱏⱄⰽⱃⱏⱄⱏ ⰶⰵ ⰸⰰⱆⱅⱃⰰ. ⰲⱏ ⱂⱃⱏ- неⷣ ї ᲂутроⷭ
[с]л҃г9ⰲⱏⰹ ⱄⱘⰱⱁⱅⱑ. ⰰⰲⰻ ⱄⱔ ⱂⱃⱑ-
а10ⰶⰴⰵ ⰿⰰⱃⰻⰹ ⰿⰰⰳⰴⰰⰾⱏⰹⱀⰻ.
Воⷩ҇].11ⰺⰶ ⱀⰵⱗ ⰶⰵ ⰺⰸⰳⱏⱀⰰ. ⰶ. ⰱⱑⱄⱏ.
ⱍ[ⱅ]ⱐ ⰲ1210ⱁⱀⰰ ⰶⰵ ⱎⱐⰴⱏⱎⰻ ⰲⱐⰸⰲⱑⱄⱅⰻ.
13 [е]ѵⷢ҇ г҃.ⰱⱏⰹⰲⱏⱎⰻⰹⰿⱏ ⱄⱏ ⱀⰻⰿⱐ.
14[в]скрⷭ҇но. ⱂⰾⰰⱍⱘⱎⱅⰵⰿⱏ ⱄⱔ ⰺ ⱃⱏⰹⰴⰰ-
15ѿ мрⷦ.ⱙⱎⱅⰵⰿⱏ. 11 ⱁⱀⰻ ⰶⰵ ⰴⰾⱏⰹⱎⰰ-
16[С]е же ї чеⷦⰲⱏⱎⰵ ⱑⰽⱁ ⰶⰻⰲⱏ ⰵⱄⱅⱏ. ⰺ ⰲⰻ-
17[ꙅ҃] на утроⷭ҇ ⰴⱑⱀⱏ ⰱⱏⰹ[ⱄ] ⰵⱙ. ⱀⰵ ⱗⱎⱔ ⰲⱑⱃⱏⰹ
1812ⱂⱁ ⱄⰻⱈⱏ ⰶⰵ ⰴⰲⱑⰿⰰ ⱁⱅⱏ ⱀⰻ-
19ⱈⱏ ⰳⱃⱔⰴⱘⱎⱅⰵⰿⰰ [ⱀⰰ ⱄⰵⰾⱁ.]
20ⰰⰲⰻ ⱄⱔ ⰺⱀⱑⰿⱐ ⱁⰱⱃⰰⰸⱁⰿⱐ.
21ⰺⰴⱘⱎⱅⰵⰿⰰ ⱀⰰ ⱄⰵⰾⱁ. 13 ⰺ ⱅⰰ ⱎⱐ-
22ⰴⱏⱎⰰ ⰲⱐⰸⰲⱑⱄⱅⰻⱄⱅⰵ. ⱂⱃⱁ-
23ⱍⰹⰻⰿⱏ. ⱀⰻ ⱅⱑⰿⰰ ⰶⰵ ⰲⱑⱃⱏⰹ
Translation by Alexey Morozov and Damien Labadie. Encoded by Mina Monier (DH+, SIB). SNSF project MARK16. © CC BY-SA 4.0
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 Unported License